Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Kompozyty w technice i medycynie
Efekt kształcenia:
ma świadomość zagrożeń wynikających z produkcji, stosowania i utylizacji materiałów kompozytowych
Powiązania z EKK:
  • IM2A_K01
    ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • IM2A_K03
    potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
  • IM2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii