Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Kompozyty w technice i medycynie
Efekt kształcenia:
rozumie znaczenie i potrzebę wdrażania zaawansowanych konstrukcji kompozytowych oraz współpracy na płaszczyźnie nauka-przemysł
Powiązania z EKK:
  • IM2A_K05
    dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych