Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria zaawansowanych materiałów ceramicznych
Efekt kształcenia:
Potrafi połączyć cechy wyrobów budowlanych z jakością użytych surowców oraz sposobem ich przeróbki.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U13
    Potrafi zaplanować i zaprojektować linię wytwórczą prostego wyrobu lub obiektu inżynierskiego.
  • IM2A_U15
    Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce dla podstawowych technologii materiałowych
  • IM2A_U16
    Potrafi sformułować procesy jednostkowe dla podstawowych technologii materiałowych