Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

 
GIS-1-101-n 33 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 9
+
GIS-1-102-n 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+

B. Przedmioty ogólne I (n)

 
GIS-1-104-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-
GIS-1-105-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIS-1-106-n 15 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
GIS-1-108-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

C. Przedmioty kierunkowe 1 (n)

 
GIS-1-103-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

 
GIS-1-201-n 21 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+
GIS-1-202-n 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

B. Przedmioty ogólne I (n)

 
GIS-1-203-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-204-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

C. Przedmioty kierunkowe 1 (n)

 
GIS-1-211-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-213-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.1 (n)

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

2
 
GIS-1-205-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIS-1-208-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIS-1-209-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIS-1-210-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

D. Przedmioty obieralne dla sem. 2, kier. IŚ I stopnia (n)

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

2
 
GIS-1-206-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-212-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semestr 3, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

 
GIS-1-301-n 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+

B. Przedmioty ogólne I (n)

 
GIS-1-302-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-303-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
GIS-1-309-n 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+

C. Przedmioty kierunkowe 1 (n)

 
GIS-1-305-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
GIS-1-306-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-307-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

J. Język obcy (n) - semestr 1/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIS-1-304-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4 (semestr 21 godzin) (GiG)
0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
-

Semestr 4, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

B. Przedmioty ogólne I (n)

 
GIS-1-401-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

C. Przedmioty kierunkowe 1 (n)

 
GIS-1-402-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-403-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIS-1-404-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIS-1-406-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
GIS-1-407-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+

D. Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. IŚ I stopnia (n)

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

6
 
GIS-1-410-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-411-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-412-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-413-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

J. Język obcy (n) - semestr 2/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIS-1-409-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4 (semestr 21 godzin) (GiG)
0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
-

Semestr 5, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe 1 (n)

 
GIS-1-501-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIS-1-502-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIS-1-503-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
GIS-1-505-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIS-1-506-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
GIS-1-510-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

D. Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. IŚ I stopnia (n)

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

5
 
GIS-1-512-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-513-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-514-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-515-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-516-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-517-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

J. Język obcy (n) - semestr 3/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIS-1-508-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4 (semestr 21 godzin) (GiG)
0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
-

Semestr 6, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe 1 (n)

 
GIS-1-620-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIS-1-621-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-622-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

D. Przedmioty obieralne dla sem. 6, kier. IŚ I stopnia (n)

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

14
 
GIS-1-602-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
GIS-1-604-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-
GIS-1-606-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pomykała Radosław).
Biogaz - energia i paliwo z odpadów
9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-608-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-610-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-612-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-613-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIS-1-614-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIS-1-615-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIS-1-618-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

J. Język obcy (n) - semestr 4/4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

5
 
GIS-1-609-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4 (semestr 21 godzin) (GiG)
0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5
+

Semestr 7, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe 1 (n)

 
GIS-1-702-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIS-1-703-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

D. Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. IŚ I stopnia (n)

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

12
 
GIS-1-706-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
GIS-1-707-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
GIS-1-709-n 18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
GIS-1-710-n 18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
GIS-1-713-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-

Przedmioty humanistyczne i społeczne 2 (n)

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

3
 
GIS-1-701-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIS-1-704-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
GIS-1-705-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Semestr 8, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

E. Praktyki i proces dyplomowania I st.

 
GIS-1-802-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-1-807-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-
GIS-1-808-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

C. Przedmiot obcojęzyczny obieralny dla I stopnia (n)

Zasady wyboru grup/modułów: Studenci wybierają jeden z podanych modułów

3
 
GIS-1-801-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-805-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-1-806-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-809-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-810-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-811-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-812-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-813-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-1-814-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

D. Przedmioty obieralne dla sem. 8, kier. IŚ I stopnia (n)

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

4
 
GIS-1-803-n 18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
GIS-1-804-n 18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-