Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy specjalistyczny (2n)

 
GIS-2-115-KS-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Moduły ogólne

 
GIS-2-101-KS-n 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-102-KS-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-2-103-KS-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIS-2-104-KS-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
GIS-2-105-KS-n 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIS-2-108-KS-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+

Transport a środowisko/Gleboznawstwo i ochrona gleb

Zasady wyboru grup/modułów: 1 przedmiot do wyboru

2
 
GIS-2-110-KS-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-2-112-KS-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły specjalizacyjne

 
GIS-2-201-KS-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-2-202-KS-n 9 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
GIS-2-205-KS-n 9 0 9 12 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
GIS-2-206-KS-n 9 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIS-2-207-KS-n 9 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-2-211-KS-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Przedmiot humanistyczno-społeczny

Zasady wyboru grup/modułów: 1 do wyboru

3
 
GIS-2-203-KS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-2-208-KS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Semestr 3, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły specjalizacyjne

 
GIS-2-303-KS-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-2-304-KS-n 9 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
GIS-2-305-KS-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21 2
+
GIS-2-314-KS-n 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-

Paliwa alternatywne/Alternatywne źródła energii

Zasady wyboru grup/modułów: 1 przedmiot do wyboru

2
 
GIS-2-301-KS-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIS-2-302-KS-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

Rolnictwo a środowisko/Turystyka a środowisko

Zasady wyboru grup/modułów: 1 przedmiot do wyboru

2
 
GIS-2-312-KS-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIS-2-313-KS-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Moduły specjalizacyjne do wyboru

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z modułów

 

Moduł specjalizacyjny A

 
GIS-2-306-KS-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-2-308-KS-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-2-310-KS-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

Moduł specjalizacyjny B

 
GIS-2-307-KS-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-2-309-KS-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIS-2-311-KS-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

Semestr 4, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły specjalizacyjne

 
GIS-2-408-KS-n 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-

Praca dyplomowa

 
GIS-2-409-KS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Przedmiot obcojęzyczny

Zasady wyboru grup/modułów: 1 do wyboru

3
 
GIS-2-403-KS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-2-404-KS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-2-405-KS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-2-406-KS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Moduł do wyboru

Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru 1 moduł z 4

2
 

Przedmiot humanistyczno-społeczny II

 
GIS-2-401-KS-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIS-2-402-KS-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-