Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 3 stopień

 
ZNZ-3-101-n 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 3
+
ZNZ-3-102-n 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
ZNZ-3-103-n 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 3 stopień

 
ZNZ-3-201-n 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 3
+
ZNZ-3-203-n 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 1
-

Moduły obieralne - przedmioty specjalizujące 2 - Z 3 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 3

3
 
ZNZ-3-202-n 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
ZNZ-3-204-n 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
ZNZ-3-205-n 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 2
-
ZNZ-3-206-n 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Semestr 3, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 3 stopień

 
ZNZ-3-301-n 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 3
+
ZNZ-3-302-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-303-n 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 4, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 3 stopień

 
ZNZ-3-401-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-402-n 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 1
-

Moduły obieralne - przedmioty specjalizujące 3 - Z 3 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2

2
 
ZNZ-3-404-n 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
ZNZ-3-405-n 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
ZNZ-3-406-n 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
ZNZ-3-407-n 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Semestr 5, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 3 stopień

 
ZNZ-3-501-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-502-n 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ZNZ-3-503-n 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 6, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 3 stopień

 
ZNZ-3-601-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-602-n 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 7, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 3 stopień

 
ZNZ-3-701-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-702-n 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 8, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 3 stopień

 
ZNZ-3-801-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-802-n 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 1
-