Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 1 stopień

 
ZZIP-1-101-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZIP-1-102-n 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZZIP-1-103-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZIP-1-104-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZIP-1-105-n 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 22 4
-
ZZIP-1-106-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-107-n 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
ZZIP-1-108-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 1 stopień

 
ZZIP-1-201-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZZIP-1-202-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZIP-1-203-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZIP-1-204-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-205-n 14 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
ZZIP-1-206-n 14 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 30 5
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)

0
 
ZZIP-1-207-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZIP-1-208-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZIP-1-209-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZIP-1-210-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZIP-1-211-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Semestr 3, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 1 stopień

 
ZZIP-1-301-n 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6
+
ZZIP-1-302-n 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZIP-1-304-n 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZIP-1-305-n 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 3
+

Grupa obieralna - III semestr ZIP

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-311-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Moduł obieralny
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 12
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)

0
 
ZZIP-1-303-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-306-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-307-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-308-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-310-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semestr 4, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 1 stopień

 
ZZIP-1-401-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
ZZIP-1-402-n 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
+
ZZIP-1-404-n 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
+
ZZIP-1-405-n 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
ZZIP-1-406-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Grupa obieralna - IV semestr ZIP

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 12 ECTS

12
 
Pokaż/ukryj zawartość
ZZIP-1-411-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-412-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Kwaśniewski Krzysztof).
Ewaluacja przedsięwzięć innowacyjnych
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-413-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-414-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-417-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-418-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną ( Wojciechowski Andrzej).
Uwarunkowania środowiskowe prowadzenia działalności w krajach UE
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-419-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-420-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)

5
 
ZZIP-1-407-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZZIP-1-408-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZZIP-1-409-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZZIP-1-410-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZZIP-1-416-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Semestr 5, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 1 stopień

 
ZZIP-1-501-n 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+
ZZIP-1-502-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
ZZIP-1-503-n 8 0 12 0 0 0 0 0 8 0 0 28 5
+
ZZIP-1-505-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-506-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-507-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Soliński Bartosz).
Zarządzanie jakością
8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Grupa obieralna - V semestr Zarz

3
 
ZZIP-1-512-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Grupa obieralna - V semestr ZIP

12
 
ZZIP-1-504-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Moduł obieralny
32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 64 12
-
ZZIP-1-508-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-509-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-510-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Radwan-Sado Iwona).
Kształtowanie wizerunku menedżera
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-511-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-513-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Grupa obieralna - V semestr ZIP

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-514-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-515-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-516-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-517-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-518-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-519-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Zarządzanie zespołem produkcyjnym
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-520-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Aktywne uczestnictwo w nowoczesnym rynku pracy
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semestr 6, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 1 stopień

 
ZZIP-1-601-n 12 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 26 3
+
ZZIP-1-602-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-604-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-605-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-606-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-
ZZIP-1-608-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-609-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
+

Grupa obieralna - VI semestr ZIP

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 9 ECTS

9
 
Pokaż/ukryj zawartość
ZZIP-1-607-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Moduł obieralny
32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 64 9
-
ZZIP-1-610-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-611-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-612-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Urbański Stanisław).
Nowatorskie strategie inwestycji
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-613-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Richert Maria).
Nowe materiały inżynierskie - własności, zastosowania
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-614-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-615-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. Tarczydło Beata).
Podstawy nowoczesnej komunikacj marketingowej
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-616-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-617-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-618-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-619-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Szczęsny Andrzej).
Towaroznawstwo
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-620-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Żak Paweł).
Nowoczesne narzędzia informatyczne w inżynierii produkcji
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Grupa obieralna j. obcy - VI semestr ZIP

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
Pokaż/ukryj zawartość
ZZIP-1-603-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Moduł w języku obcym
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semestr 7, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Grupa obieralna - praca dyplomowa VII semestr ZIP

 
ZZIP-1-715-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Grupa obieralna - VII semestr ZIP

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 15 ECTS

15
 
Pokaż/ukryj zawartość
ZZIP-1-702-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Moduł obieralny
40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 80 15
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Grupa obieralna - III semestr ZIP

9
 
ZZIP-1-001-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Kowalik Wojciech).
Design thinking w zarządzaniu
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-002-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-003-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-004-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-005-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-006-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-007-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną ( Ziółkowski Sławomir).
Zarządzanie własnym rozwojem
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Grupa obieralna - IV semestr ZIP

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 12 ECTS

12
 
Pokaż/ukryj zawartość
ZZIP-1-008-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-009-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-010-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną ( Wojciechowski Andrzej).
Uwarunkowania środowiskowe prowadzenia działalności w krajach UE
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-011-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-012-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-013-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-014-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-015-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Kwaśniewski Krzysztof).
Ewaluacja przedsięwzięć innowacyjnych
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-016-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-017-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Moduł obieralny
32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 64 12
-

Grupa obieralna - V semestr ZIP

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-018-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-