Semestr 1, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 2 stopień

 
ZZIP-2-101-ZL-n 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 24 4
+
ZZIP-2-102-ZL-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-2-103-ZL-n 12 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 28 5
+
ZZIP-2-104-ZL-n 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 24 5
+
ZZIP-2-105-ZL-n 12 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-2-106-ZL-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZIP-2-107-ZL-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-2-108-ZL-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Semestr 2, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 2 stopień

 
ZZIP-2-201-ZL-n 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 24 4
+
ZZIP-2-202-ZL-n 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 24 4
+
ZZIP-2-203-ZL-n 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ZZIP-2-204-ZL-n 12 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
ZZIP-2-205-ZL-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 3
-
ZZIP-2-206-ZL-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-2-207-ZL-n 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
ZZIP-2-208-ZL-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Jezyk obcy B2+ niestacjonarne

2
 
ZZIP-2-209-ZL-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
ZZIP-2-210-ZL-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
ZZIP-2-211-ZL-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Semestr 3, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 2 stopień

 
ZZIP-2-301-ZL-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16 2
-
ZZIP-2-304-ZL-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Moduły obieralne - ZiIP 2 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych z grupy modułów humanistyczno-społecznych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZIP-2-305-ZL-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-
ZZIP-2-306-ZL-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-

Moduły obieralne w j. obcym- ZiIP 2 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZIP-2-307-ZL-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-
ZZIP-2-308-ZL-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-
ZZIP-2-309-ZL-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-
ZZIP-2-310-ZL-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-
ZZIP-2-311-ZL-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obieralne - ZiIP 2 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych z grupy modułów humanistyczno-społecznych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZIP-2-006-ZL-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-
ZZIP-2-007-ZL-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-

Moduły obieralne w j. obcym- ZiIP 2 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZIP-2-001-ZL-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-
ZZIP-2-002-ZL-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-
ZZIP-2-003-ZL-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-
ZZIP-2-004-ZL-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28 5
-
ZZIP-2-005-ZL-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-