Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy specjalistyczny (2n)

 
GIP-2-115-ZP-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Moduły humanistyczno-społeczne

 
GIP-2-107-ZP-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Psychologia biznesu
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Moduły kierunkowe

 
GIP-2-101-ZP-n 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-2-102-ZP-n 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-2-105-ZP-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIP-2-106-ZP-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-2-108-ZP-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+

Moduły podstawowe

 
GIP-2-104-ZP-n 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-2-202-ZP-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIP-2-203-ZP-n 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
GIP-2-204-ZP-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIP-2-205-ZP-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-2-206-ZP-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedsiębiorczość
9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Język obcy specjalistyczny

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIP-2-208-ZP-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GIP-2-211-ZP-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GIP-2-212-ZP-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły humanistyczno-społeczne

 
GIP-2-306-ZP-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Podstawy negocjacji
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Moduły kierunkowe

 
GIP-2-301-ZP-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-2-307-ZP-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
GIP-2-309-ZP-n 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+

Moduły specjalności ZPP

 
GIP-2-303-ZP-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIP-2-304-ZP-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Lean Manufacturing
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-2-305-ZP-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Narzędzia sterowania jakością w produkcji
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIP-2-308-ZP-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Semestr 4, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły humanistyczno-społeczne

 
GIP-2-407-ZP-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Metodyka i prowadzenie szkoleń
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Praca dyplomowa magisterska

 
GIP-2-402-ZP-n 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
-
GIP-2-403-ZP-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Moduł obcojęzyczny do wyboru

3
 
GIP-2-401-ZP-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIP-2-404-ZP-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-