Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Biofizyka

 
JBF-3-102-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 1
-

Pozatechniczne

 
JBF-3-101-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 3
-
JBF-3-104-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Biofizyka

 
JBF-3-202-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-203-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Pozatechniczne

 
JBF-3-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0
-
JBF-3-204-s 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20 2
-

Semestr 4, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Biofizyka

 
JBF-3-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
JBF-3-403-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-404-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozatechniczne

 
JBF-3-402-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 5, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne 5R HS

Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Student powinien wybrać jeden z dwóch proponowanych przedmiotów.

5
 
JBF-3-501-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 5
-
JBF-3-503-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 5
-

Semestr 6, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Biofizyka

 
JBF-3-601-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-602-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
JBF-3-604-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 8, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Biofizyka

 
JBF-3-801-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
JBF-3-803-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-804-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty obieralne kierunkowe

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł z poniższej listy.
Za zgodą Opiekuna/promotora Student może wybrać dowolny(e) przedmiot(y) spoza listy proponowanych przedmiotów obieralnych i
realizować w dowolnym semestrze.

7
 
JBF-3-001-s 15 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3
+
JBF-3-002-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Tarasiuk Jacek).
Modelowanie komputerowe i metody doświadczalne w biomechanice
14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
JBF-3-003-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-004-s 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-005-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Techniki membranowe i ich zastosowania
14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-006-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-007-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JBF-3-008-s 30 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 60 4
+
JBF-3-009-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-010-s 12 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 20 3
-
JBF-3-011-s 40 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 60 4
+
JBF-3-012-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-013-s 28 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 56 4
+
JBF-3-014-s 25 0 0 8 0 12 0 0 0 0 0 45 4
-
JBF-3-015-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-