Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
IES-1-108-s 34 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 6
+

Matematyka

 
IES-1-106-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IES-1-107-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+

Pozatechniczne

 
IES-1-110-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Pozostałe podstawowe

 
IES-1-101-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
IES-1-105-s 24 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-
IES-1-109-s 20 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
-

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
IES-1-203-s 36 28 26 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+

Inżynierskie

 
IES-1-205-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
IES-1-206-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
IES-1-207-s 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-

Matematyka

 
IES-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IES-1-202-s 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-

Pozatechniczne

 
IES-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Pozostałe podstawowe

 
IES-1-204-s 20 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+

Języki obce

Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych kursów językowych.

0
 
IES-1-208-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
IES-1-210-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
IES-1-211-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
IES-1-212-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
IES-1-213-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
IES-1-302-s 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
+
IES-1-303-s 14 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IES-1-304-s 14 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 38 4
-
IES-1-306-s 28 28 15 9 0 0 0 0 0 0 0 80 5
+
IES-1-307-s 42 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 84 5
+
IES-1-308-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

Pozatechniczne

 
IES-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Języki obce

Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych kursów językowych.

0
 
IES-1-301-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
IES-1-305-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
IES-1-312-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
IES-1-313-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
IES-1-314-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Przedmiot ekonomiczny

Zasady wyboru grup/modułów: wybór 1 przedmiotu z dwóch oferowanych dla całego roku

3
 
IES-1-309-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IES-1-311-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semestr 4, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
IES-1-401-s 14 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
IES-1-402-s 24 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+
IES-1-403-s 24 0 28 8 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
IES-1-404-s 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IES-1-405-s 24 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+
IES-1-411-s 24 0 15 9 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+

Języki obce - kurs z egzaminem

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych kursów językowych zakończonych egzaminem

5
 
IES-1-406-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IES-1-407-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IES-1-409-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IES-1-412-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IES-1-413-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Przedmiot humanistyczny

Zasady wyboru grup/modułów: wybór 1 przedmiotu z dwóch oferowanych dla całego roku

2
 
IES-1-408-s 28 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 36 2
-
IES-1-410-s 28 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 64 2
-

Semestr 5, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
IES-1-501-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
IES-1-502-s 24 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+
IES-1-503-s 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2
-
IES-1-504-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IES-1-513-s 20 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 44 4
-
IES-1-514-s 24 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
IES-1-515-s 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+

Podstawy mechaniki i rysunku technicznego EiT

Zasady wyboru grup/modułów: wybór 1 przedmiotu, z dwóch oferowanych dla całego roku

3
 
IES-1-505-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IES-1-506-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 6, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
IES-1-602-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-
IES-1-612-s 14 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 38 5
+
IES-1-613-s 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 3
-

IET-1-s Blok obieralny E1

Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać 6 przedmiotów po 3 ECTS, przynajmniej 2 z grupy E lub T

9
 
IES-1-601-s 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IES-1-604-s 20 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-

IET-1-s Blok obieralny T1

Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać 6 przedmiotów po 3 ECTS, przynajmniej 2 z grupy E lub T

9
 
IES-1-605-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
IES-1-606-s 12 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
IES-1-607-s 0 0 18 22 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IES-1-608-s 10 0 0 24 0 10 0 0 0 0 0 44 3
-
IES-1-609-s 8 0 20 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IES-1-610-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 3
-

Semestr 7, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
IES-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-
IES-1-702-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 3
-
IES-1-704-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 3
-

IET-1-s Blok obieralny E2

Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać 3 przedmioty po 3 ECTS, przynajmniej 1 z grupy E lub T

3
 
IES-1-705-s 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IES-1-706-s 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-

IET-1-s Blok obieralny T2

Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać 3 przedmioty po 3 ECTS, przynajmniej 1 z grupy E lub T

6
 
IES-1-707-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-1-708-s 14 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IES-1-709-s 9 0 0 14 0 21 0 0 0 0 0 44 3
-
IES-1-710-s 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-