Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFM-1-102-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10
+

Matematyka

 
JFM-1-101-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
JFM-1-104-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Pozostałe podstawowe

 
JFM-1-103-s 30 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 58 6
-

Wychowanie fizyczne

 
JFM-1-106-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFM-1-202-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 9
+

Inżynierskie

 
JFM-1-208-s 20 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2
-
JFM-1-209-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Matematyka

 
JFM-1-201-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
JFM-1-210-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-1-203-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFM-1-204-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFM-1-205-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Wychowanie fizyczne

 
JFM-1-207-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Język obcy B2

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

 
Pokaż/ukryj zawartość
JFM-1-206-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JFM-1-212-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JFM-1-213-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JFM-1-214-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JFM-1-215-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFM-1-302-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFM-1-304-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFM-1-309-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Inżynierskie

 
JFM-1-307-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-
JFM-1-308-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Matematyka

 
JFM-1-301-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Wychowanie fizyczne

 
JFM-1-310-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Język obcy B2

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

 
Pokaż/ukryj zawartość
JFM-1-306-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JFM-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JFM-1-312-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JFM-1-313-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JFM-1-314-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Moduły obieralne FM1 - sem. 3

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2.

2
 

Semestr 4, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JFM-1-406-s 30 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 65 6
-
JFM-1-407-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFM-1-408-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Matematyka

 
JFM-1-401-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozostałe podstawowe

 
JFM-1-403-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
JFM-1-404-s 20 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 28 2
-
JFM-1-405-s 22 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy B2 (E)

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z bloku

5
 
Pokaż/ukryj zawartość
JFM-1-402-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFM-1-409-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFM-1-410-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFM-1-411-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFM-1-412-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 5, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
JFM-1-502-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
JFM-1-505-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-1-508-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Przedmioty obieralne HES (HS) I

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2.

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
JFM-1-501-s 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 18 2
-
JFM-1-509-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-1-511-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Kulińska Lucyna).
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-1-512-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-1-513-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-1-514-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-1-515-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-1-516-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-1-517-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-1-518-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Bloki obieralne FM semestr 5

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z bloków tematycznych.

19
 

Dozymetria i elektronika w medycynie 1

Zasady wyboru grup/modułów: Student oprócz modułów w bloku, wybiera moduły za co najmniej 3 ECTS, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.

 
JFM-1-503-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
JFM-1-504-s 30 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 105 9
-

Techniki obrazowania i biometria 1

Zasady wyboru grup/modułów: Student oprócz modułów w bloku, wybiera moduły za co najmniej 3 ECTS, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.

 
JFM-1-506-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 9
-
JFM-1-507-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
-

Semestr 6, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JFM-1-605-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
JFM-1-609-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 160 5
-

Matematyka

 
JFM-1-610-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-1-601-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
JFM-1-603-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty obieralne HES (E) I

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 3.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
JFM-1-602-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-1-608-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-1-613-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFM-1-614-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 45 3
-

Bloki obieralne FM semestr 6

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z bloków tematycznych.

8
 

Dozymetria i elektronika w medycynie 2

Zasady wyboru grup/modułów: Student realizuje oba moduły z bloku.

 
JFM-1-604-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFM-1-607-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 5
+

Techniki obrazowania i biometria 2

Zasady wyboru grup/modułów: Student realizuje oba moduły z bloku.

 
JFM-1-606-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFM-1-611-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Semestr 7, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFM-1-702-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-1-703-s 30 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 44 4
+

Praca dyplomowa

 
JFM-1-701-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 15
+

Moduły obieralne FM1 - sem. 7

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 7.

7
 

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFM-1-004-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-1-005-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-1-009-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFM-1-010-s 30 0 16 0 0 0 0 12 0 0 0 58 4
+
JFM-1-013-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFM-1-018-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFM-1-020-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFM-1-024-s 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-1-025-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Inżynierskie

 
JFM-1-003-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JFM-1-006-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFM-1-007-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFM-1-008-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 5
-
JFM-1-011-s 30 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 44 4
+
JFM-1-012-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. Dubiel Stanisław).
Mossbauer spectroscopy and its selected applications
10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
JFM-1-014-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-1-019-s 22 0 15 0 8 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-1-022-s 15 0 12 6 0 0 0 15 0 0 0 48 4
-
JFM-1-023-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFM-1-026-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-1-027-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Matematyka

 
JFM-1-001-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFM-1-016-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFM-1-021-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-1-017-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-