Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
BGF-1-102-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 8
+

Inżynierskie

 
BGF-1-106-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 2
-
BGF-1-107-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGF-1-109-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Matematyka

 
BGF-1-101-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+

Pozostałe podstawowe

 
BGF-1-103-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGF-1-104-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGF-1-105-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGF-1-108-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 60 4
+

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
BGF-1-202-s 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Inżynierskie

 
BGF-1-207-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Matematyka

 
BGF-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Pozatechniczne

 
BGF-1-206-s
WF
0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0
-

Pozostałe podstawowe

 
BGF-1-203-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGF-1-204-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BGF-1-205-s 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 21 45 2
-
BGF-1-208-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGF-1-209-s 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 2
-

Blok obieralny 1, II semestr Geofizyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BGF-1-210-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
BGF-1-211-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Język obcy B2; semestr 1/3

Zasady wyboru grup/modułów: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

0
 
BGF-1-212-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BGF-1-213-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BGF-1-214-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BGF-1-216-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BGF-1-217-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BGF-1-311-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGF-1-317-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGF-1-318-s
GIS
0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Matematyka

 
BGF-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Pozatechniczne

 
BGF-1-306-s
WF
0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0
-

Pozostałe podstawowe

 
BGF-1-302-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGF-1-304-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGF-1-307-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy B2; semestr 2/3

Zasady wyboru grup/modułów: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

0
 
BGF-1-303-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BGF-1-305-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BGF-1-319-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BGF-1-320-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BGF-1-322-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Blok obieralny 2, III semestr Geofizyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł (A lub B)

8
 

Moduł A - Techniki programowania - cz. I

 
BGF-1-310-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
BGF-1-312-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Moduł B - Komputerowe wspomaganie przetwarzania danych - cz. I

 
BGF-1-314-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
BGF-1-316-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Semestr 4, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BGF-1-401-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGF-1-402-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGF-1-403-s 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
BGF-1-404-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Pozatechniczne

 
BGF-1-407-s
WF
0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0
-

Blok obieralny 3, IV semestr Geofizyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BGF-1-408-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGF-1-409-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok obieralny 4, IV semestr Geofizyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BGF-1-410-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGF-1-411-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Język obcy B2; semestr 3/3

Zasady wyboru grup/modułów: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BGF-1-406-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGF-1-414-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGF-1-415-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGF-1-417-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGF-1-418-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok obieralny 5, IV semestr Geofizyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać kontunuację modułu A lub B z semestru III

2
 

Moduł A - Techniki programowania - cz. II

 
BGF-1-412-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduł B - Komputerowe wspomaganie przetwarzania danych - cz. II

 
BGF-1-413-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 5, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BGF-1-501-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGF-1-502-s 60 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
BGF-1-503-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGF-1-504-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BGF-1-505-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Pozostałe podstawowe

 
BGF-1-507-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok obieralny 6, V semestr Geofizyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BGF-1-513-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGF-1-514-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok obieralny 7, V semestr Geofizyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BGF-1-511-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGF-1-512-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 6, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BGF-1-601-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGF-1-604-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGF-1-606-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-
BGF-1-608-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGF-1-609-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 3
-

Pozatechniczne

 
BGF-1-605-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Pozostałe podstawowe

 
BGF-1-603-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok obieralny (przedmioty humanistyczne) I stopien

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden przedmiot

2
 
BGF-1-602-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
przedmiot wybierany z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok obieralny 8, VI semestr Geofizyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BGF-1-610-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGF-1-611-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGF-1-612-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok obieralny 9, VI semestr Geofizyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BGF-1-614-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 30 3
-
BGF-1-615-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 7, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
BGF-1-707-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
BGF-1-708-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+

Blok obieralny 11, VII semestr Geofizyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BGF-1-703-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BGF-1-704-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok obieralny 12, VII semestr Geofizyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BGF-1-705-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGF-1-706-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 2
-

Blok obieralny 10, VII semestr Geofizyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł (C lub D)

9
 

Moduł C - Interpretacja w geofizyce poszukiwawczej

 
BGF-1-701-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
BGF-1-702-s 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 2
-
BGF-1-709-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
BGF-1-710-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Moduł D - Interpretacja w geofizyce inżynierskiej

 
BGF-1-711-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
BGF-1-712-s 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 2
-
BGF-1-713-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
BGF-1-714-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-