Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Matematyka

 
BGIN-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 6
+
BGIN-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozatechniczne

 
BGIN-1-106-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Pozostałe podstawowe

 
BGIN-1-107-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 4
-
BGIN-1-108-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 5
+
BGIN-1-109-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-110-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
-

Blok obieralny (przedmioty humanistyczne) I stopien

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden przedmiot

2
 
BGIN-1-103-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGIN-1-105-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
BGIN-1-206-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Matematyka

 
BGIN-1-208-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-210-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Pozatechniczne

 
BGIN-1-207-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Pozostałe podstawowe

 
BGIN-1-209-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-213-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-214-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-215-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Blok obieralny (przedmioty społeczno-prawne) I stopien

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden przedmiot

3
 
BGIN-1-211-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-212-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Język obcy B2; semestr 1/3

Zasady wyboru grup/modułów: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

0
 
BGIN-1-201-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BGIN-1-202-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BGIN-1-203-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BGIN-1-204-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BGIN-1-205-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
BGIN-1-306-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Pozatechniczne

 
BGIN-1-307-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Pozostałe podstawowe

 
BGIN-1-308-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-309-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-310-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-311-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-312-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-313-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-314-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Język obcy B2; semestr 2/3

Zasady wyboru grup/modułów: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

0
 
BGIN-1-301-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BGIN-1-302-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BGIN-1-303-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BGIN-1-304-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BGIN-1-305-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BGIN-1-405-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-407-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BGIN-1-408-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-409-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
BGIN-1-410-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3
-
BGIN-1-411-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 3
-

Język obcy B2; semestr 3/3

Zasady wyboru grup/modułów: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BGIN-1-401-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGIN-1-402-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGIN-1-403-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGIN-1-404-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGIN-1-406-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 5, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BGIN-1-501-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGIN-1-502-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
BGIN-1-503-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BGIN-1-504-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BGIN-1-505-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok obieralny, V semestr Geoinformatyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

15
 

Moduł 2A, V semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-506-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-507-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-508-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-509-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Moduł 2B, V semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-510-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-511-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-512-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-513-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semestr 6, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BGIN-1-601-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGIN-1-602-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-603-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-604-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGIN-1-605-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BGIN-1-606-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

Blok obieralny, VI semestr Geoinformatyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

12
 

Moduł 3A, VI semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-607-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BGIN-1-608-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-609-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-610-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduł 3B, VI semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-611-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-612-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-613-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-614-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Semestr 7, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BGIN-1-701-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
BGIN-1-702-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok obieralny, VII semestr Geoinformatyka

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

14
 

Moduł 4A, VII semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-703-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BGIN-1-704-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-705-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-706-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł 4B, VII semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-707-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BGIN-1-708-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-709-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-710-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-