Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

 
GGiG-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 9
+
GGiG-1-102-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Przedmioty kierunkowe I

 
GGiG-1-103-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GGiG-1-104-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GGiG-1-112-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Przedmioty ogólne

 
GGiG-1-105-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-106-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-111-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-113-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

 
GGiG-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GGiG-1-202-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GGiG-1-203-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 1/3

 
GGiG-1-217-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GGiG-1-218-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GGiG-1-219-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GGiG-1-220-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GGiG-1-221-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Przedmioty kierunkowe I

 
GGiG-1-213-s 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
GGiG-1-214-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Przedmioty ogólne

 
GGiG-1-209-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.1

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

2
 
GGiG-1-204-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-205-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-251-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły fakultatywne sem 2

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł

2
 
GGiG-1-215-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-216-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe obieralne sem 2

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

3
 
GGiG-1-210-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GGiG-1-211-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GGiG-1-212-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

 
GGiG-1-301-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GGiG-1-303-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
-

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 2/3

 
GGiG-1-302-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GGiG-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GGiG-1-312-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GGiG-1-313-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GGiG-1-314-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Przedmioty kierunkowe I

 
GGiG-1-305-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GGiG-1-306-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-307-s 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
GGiG-1-308-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Przedmioty ogólne

 
GGiG-1-304-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe obieralne sem 3

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł

3
 
GGiG-1-309-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GGiG-1-310-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 4, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

 
GGiG-1-402-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Przedmioty kierunkowe I

 
GGiG-1-401-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GGiG-1-403-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
GGiG-1-404-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GGiG-1-405-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GGiG-1-407-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GGiG-1-408-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-409-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego z języków obcych

5
 
GGiG-1-412-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GGiG-1-413-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GGiG-1-414-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GGiG-1-415-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GGiG-1-416-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Moduły fakultatywne sem 4

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł

2
 
GGiG-1-406-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-410-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-411-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 5, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe I

 
GGiG-1-501-s 30 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
GGiG-1-502-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
GGiG-1-503-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-504-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Moduły w grupach obieralnych sem 5

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera grupę modułów A lub B

12
 

Grupa modułów A sem 5

 
GGiG-1-505-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GGiG-1-506-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GGiG-1-507-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-508-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GGiG-1-509-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Grupa modułów B sem 5

 
GGiG-1-510-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
GGiG-1-511-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GGiG-1-512-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-513-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GGiG-1-514-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 6, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły specjalistyczne

 
GGiG-1-610-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Przedmioty kierunkowe I

 
GGiG-1-601-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GGiG-1-602-s 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GGiG-1-603-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły w grupach obieralnych sem 6

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera grupę modułów A lub B

13
 

Grupa modułów A sem 6

 
GGiG-1-604-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-605-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GGiG-1-606-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Grupa modułów B sem 6

 
GGiG-1-607-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-608-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GGiG-1-609-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Semestr 7, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły specjalistyczne

 
GGiG-1-714-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Przedmioty kierunkowe I

 
GGiG-1-706-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.2

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

3
 
GGiG-1-704-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
GGiG-1-740-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-741-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-751-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły fakultatywne sem 7

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł

2
 
GGiG-1-711-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-712-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-713-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia st.

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu z listy. Lista może być uzupełniana.

3
 
GGiG-1-701-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GGiG-1-703-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GGiG-1-715-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GGiG-1-716-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GGiG-1-717-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GGiG-1-718-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GGiG-1-719-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GGiG-1-720-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GGiG-1-750-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduły w grupach obieralnych sem 7

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera grupę modułów A lub B

5
 

Grupa modułów A sem 7

 
GGiG-1-707-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GGiG-1-708-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Grupa modułów B sem 7

 
GGiG-1-709-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GGiG-1-710-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-