Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 2 stopień

 
ZIE-2-101-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZIE-2-102-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZIE-2-103-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIE-2-104-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZIE-2-105-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZIE-2-106-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZIE-2-107-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Jezyk obcy B2+ stacjonarne

2
 
ZIE-2-108-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ZIE-2-109-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ZIE-2-110-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 2 stopień

 
ZIE-2-201-s 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZIE-2-202-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZIE-2-203-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIE-2-204-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZIE-2-205-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIE-2-206-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduł obieralny (2 semestr IiE_mgr)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS.

12
 
ZIE-2-208-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną ().
aaa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
-

Semestr 3, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - IiE 2 stopień

 
ZIE-2-301-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ZIE-2-302-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
ZIE-2-303-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIE-2-304-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZIE-2-305-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł obieralny (3 semestr IiE_mgr)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o min. liczbie 15 ECTS

15
 
ZIE-2-307-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
aab
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
-

Semestr 4, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
ZIE-2-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Moduł obieralny (4 semestr IiE_mgr)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 6 ECTS.

6
 
ZIE-2-403-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIE-2-405-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIE-2-406-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIE-2-407-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduły obieralne w j. obcym- IiE 2 stopień

5
 
ZIE-2-402-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZIE-2-404-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZIE-2-408-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduł obieralny (2 semestr IiE_mgr)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS.

12
 
ZIE-2-001-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIE-2-002-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIE-2-003-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIE-2-004-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIE-2-005-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIE-2-006-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną ( Hanusiak Damian).
Wykorzystanie Google AdWords w biznesie
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł obieralny (3 semestr IiE_mgr)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o min. liczbie 15 ECTS

15
 
ZIE-2-007-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną ( Pawnik Wojciech).
Zarządzanie konfliktem
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIE-2-008-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIE-2-009-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIE-2-010-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Duda Jerzy).
Uczenie maszynowe
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZIE-2-011-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-