Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JIS-1-103-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Matematyka

 
JIS-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 8
+
JIS-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-1-109-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Pozostałe podstawowe

 
JIS-1-105-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
JIS-1-107-s 10 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Wychowanie fizyczne

 
JIS-1-106-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JIS-1-206-s 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 5
+

Matematyka

 
JIS-1-201-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
JIS-1-202-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Pozostałe podstawowe

 
JIS-1-203-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-1-205-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-

Wychowanie fizyczne

 
JIS-1-204-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Język obcy B2

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

 
Pokaż/ukryj zawartość
JIS-1-208-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JIS-1-210-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JIS-1-211-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JIS-1-212-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
JIS-1-213-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Przedmioty obieralne HES (E) I

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 3.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
JIS-1-216-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 45 3
-
JIS-1-221-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JIS-1-224-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-1-225-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty obieralne HES (HS) I

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2.

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
JIS-1-207-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JIS-1-209-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JIS-1-214-s 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 18 2
-
JIS-1-217-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Kulińska Lucyna).
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JIS-1-218-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JIS-1-219-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JIS-1-220-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JIS-1-222-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JIS-1-223-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JIS-1-226-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JIS-1-304-s 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 5
+

Inżynierskie

 
JIS-1-309-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Matematyka

 
JIS-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozostałe podstawowe

 
JIS-1-305-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JIS-1-306-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Wychowanie fizyczne

 
JIS-1-308-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Język obcy B2

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

 
Pokaż/ukryj zawartość
JIS-1-310-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-312-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-313-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
JIS-1-314-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Moduły obieralne IS1 - sem. 3

Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 4 punktów ECTS.

4
 

Semestr 4, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JIS-1-401-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Inżynierskie

 
JIS-1-403-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-1-405-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-1-407-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Pozostałe podstawowe

 
JIS-1-402-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Język obcy B2 (E)

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z bloku

5
 
Pokaż/ukryj zawartość
JIS-1-404-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-1-406-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-1-409-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-1-410-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-1-411-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Moduły obieralne IS1 - sem. 4

Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 4 punktów ECTS.

4
 

Semestr 5, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JIS-1-503-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JIS-1-505-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozostałe podstawowe

 
JIS-1-501-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Moduły obieralne IS1 - sem. 5

Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 14 punktów ECTS, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS. Student musi zrealizować pierwsze moduły z dwóch wybranych przez siebie bloków.

14
 

Semestr 6, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JIS-1-601-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-1-604-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 160 5
-
JIS-1-605-s 45 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 90 6
-

Matematyka

 
JIS-1-603-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 3
-

Moduły obieralne IS1 - sem. 6

Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 12 punktów ECTS.

Student musi zrealizować drugie moduły z dwóch wybranych przez siebie bloków.

12
 

Semestr 7, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JIS-1-702-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Praca dyplomowa

 
JIS-1-701-s 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 15
+

Moduły obieralne IS1 - sem. 7

Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 12 punktów ECTS.
Student musi zrealizować trzecie moduły z dwóch wybranych przez siebie bloków.

12
 

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JIS-1-002-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JIS-1-004-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-005-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 5
-
JIS-1-006-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-007-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
JIS-1-008-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-1-010-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JIS-1-011-s 15 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JIS-1-014-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JIS-1-020-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JIS-1-022-s 0 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-023-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-1-024-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-025-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JIS-1-027-s 12 0 20 5 0 8 0 0 0 0 0 45 6
+
JIS-1-028-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-030-s 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-
JIS-1-031-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-1-034-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JIS-1-035-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-038-s 15 0 22 8 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
JIS-1-039-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-1-040-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JIS-1-041-s 30 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 51 3
-

Matematyka

 
JIS-1-026-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JIS-1-032-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JIS-1-036-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
JIS-1-033-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-

Bazy danych

Zasady wyboru grup/modułów: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JIS-1-003-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-1-012-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-1-029-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
-

Grafika i multimedia

Zasady wyboru grup/modułów: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JIS-1-009-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-1-019-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JIS-1-021-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Metody numeryczne

Zasady wyboru grup/modułów: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JIS-1-016-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-1-017-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-1-018-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Systemy wbudowane i rekonfigurowalne

Zasady wyboru grup/modułów: Student w czasie toku studiów I stopnia ma obowiązek wybrać i zrealizować w całości dwa z bloków:

 • Bazy danych
 • Metody numeryczne
 • Grafika i multimedia
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
18
 
JIS-1-013-s 18 0 24 15 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-
JIS-1-015-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-
JIS-1-050-s 0 0 18 18 0 21 0 0 0 0 0 57 6
+