Studia doktoranckie odbywają się w trybie rocznym, tzn. przedmioty zaliczane są na koniec semestrów parzystych.

Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Badania naukowe 1

Zasady wyboru grup/modułów: Badania naukowe prowadzone są pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego pod kierunkiem promotora. Mają doprowadzić do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora.

0
 

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 3 stopień

 
ZIP-3-201-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
ZIP-3-202-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ZIP-3-204-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
ZIP-3-206-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 1
-

Moduły obieralne - zawodowe - ZiIP 3 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2

2
 
ZIP-3-207-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar).
Fikcyjny Moduł obieralny Z
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Moduły obieralne - specjalistyczne - ZiIP 3 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 6

6
 

Moduły obieralne - podstawowe - ZiIP 3 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 6

6
 

Semestr 3, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Badania naukowe 2

Zasady wyboru grup/modułów: Badania naukowe prowadzone są pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego pod kierunkiem promotora. Mają doprowadzić do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora.

Doktorant zobowiązany jest do otwarcia przewodu doktorskiego najpóźniej do końca czwartego semestru studiów.

Poczynając od drugiego roku studiów, doktorant zobowiązany jest publikować co roku co najmniej jeden artykuł w czasopiśmie naukowym, w recenzowanych materiałach konferencyjnych lub jeden rozdział w monografii naukowej.

0
 

Semestr 4, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 3 stopień

 
ZIP-3-401-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
ZIP-3-402-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 1
-

Moduły obieralne - zawodowe - ZiIP 3 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2

2
 
ZIP-3-403-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar).
Fikcyjny Moduł obieralny Z
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Moduły obieralne - specjalistyczne - ZiIP 3 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 6

6
 

Moduły obieralne - podstawowe - ZiIP 3 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera moduły o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 6

6
 

Semestr 5, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Badania naukowe 3

Zasady wyboru grup/modułów: Badania naukowe prowadzone są pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego pod kierunkiem promotora. Mają doprowadzić do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora.

Poczynając od drugiego roku studiów, doktorant zobowiązany jest publikować co roku co najmniej jeden artykuł w czasopiśmie naukowym, w recenzowanych materiałach konferencyjnych lub jeden rozdział w monografii naukowej.

0
 

Semestr 6, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 3 stopień

 
ZIP-3-603-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
ZIP-3-605-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 1
-

Semestr 7, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Badania naukowe 4

Zasady wyboru grup/modułów: Badania naukowe prowadzone są pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego pod kierunkiem promotora. Mają doprowadzić do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora.

Poczynając od drugiego roku studiów, doktorant zobowiązany jest publikować co roku co najmniej jeden artykuł w czasopiśmie naukowym, w recenzowanych materiałach konferencyjnych lub jeden rozdział w monografii naukowej.

0
 

Semestr 8, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 3 stopień

 
ZIP-3-801-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
ZIP-3-802-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 1
-

Przygotowanie do egzaminu doktorskiego

Zasady wyboru grup/modułów: Trzeba zaliczyć jeden z modułów

2
 
ZIP-3-803-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ZIP-3-804-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obieralne podstawowe

Zasady wyboru grup/modułów: Przedmioty powtarzane są co dwa lata. Szczegółowa listę przedmiotów przed każdym rokiem ogłasza kierownik studiów doktoranckich. Każdy przedmiot za 2 ECTS.

 
ZIP-3-001-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-004-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-005-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-006-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-007-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-008-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-015-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-016-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+

Moduły obieralne specjalistyczne

Zasady wyboru grup/modułów: Przedmioty powtarzane są co dwa lata. Szczegółowa listę przedmiotów przed każdym rokiem ogłasza kierownik studiów doktoranckich. Każdy przedmiot za 2 ECTS.

 
ZIP-3-002-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-003-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-009-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-010-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-011-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-012-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-013-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-014-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-018-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-020-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-021-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+

Moduły obieralne zawodowe

Zasady wyboru grup/modułów: Przedmioty powtarzane są co dwa lata. Szczegółowa listę przedmiotów przed każdym rokiem ogłasza kierownik studiów doktoranckich. Każdy przedmiot za 2 ECTS.

 
ZIP-3-017-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
+
ZIP-3-022-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
+
ZIP-3-023-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
+
ZIP-3-024-s 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
+
ZIP-3-026-s 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
+