Semestr 1, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
OWT-2-102-WP-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 4
+

Inżynierskie

 
OWT-2-105-WP-s 15 0 15 0 0 8 0 0 0 0 0 38 2
-
OWT-2-106-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-107-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-108-WP-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-109-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-110-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OWT-2-112-WP-s 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 15 29 2
-

Matematyka

 
OWT-2-101-WP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OWT-2-111-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
OWT-2-103-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
OWT-2-104-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Przedmiot obieralny humanistyczny Nr I

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł (przedmiot) z grupy

3
 
OWT-2-114-WP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OWT-2-116-WP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
OWT-2-202-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OWT-2-203-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OWT-2-204-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OWT-2-205-WP-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
OWT-2-206-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-207-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-208-WP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-209-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-210-WP-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-211-WP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-212-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy

 
OWT-2-219-WP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Obcojęzyczne przedmioty obieralne: II stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Wybrać jeden moduł z grupy

3
 
OWT-2-201-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OWT-2-227-WP-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmiot obieralny Nr 1

Zasady wyboru grup/modułów: jeden moduł (przedmiot) z grupy

2
 
OWT-2-213-WP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-214-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-215-WP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-216-WP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-217-WP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-218-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-220-WP-s 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 28 2
-

Przedmiot obieralny Nr 2

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

1
 
OWT-2-221-WP-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OWT-2-222-WP-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OWT-2-223-WP-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OWT-2-224-WP-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OWT-2-225-WP-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OWT-2-226-WP-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 3, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
OWT-2-301-WP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OWT-2-302-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OWT-2-305-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OWT-2-306-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Pozostałe podstawowe

 
OWT-2-304-WP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Praca dyplomowa

 
OWT-2-308-WP-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
OWT-2-309-WP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 20
-

Przedmiot obieralny humanistyczny Nr II

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot (moduł) z grupy

2
 
OWT-2-307-WP-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Religie świata: człowiek a sacrum
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
OWT-2-310-WP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-