Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
HKL-2-101-KW-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HKL-2-102-KW-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-103-KW-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-104-KW-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKL-2-105-KW-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HKL-2-106-KW-s 30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 5
+
HKL-2-107-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKL-2-109-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKL-2-110-KW-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HKL-2-117-KW-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Przedmiot fakultatywny 2ECTS

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot

2
 
HKL-2-108-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-111-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-113-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-114-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-116-KW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKL-2-118-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-119-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
HKL-2-201-KW-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
HKL-2-202-KW-s 15 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 7
+
HKL-2-203-KW-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-205-KW-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
+
HKL-2-206-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-207-KW-s 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HKL-2-208-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKL-2-209-KW-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-210-KW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 2
-

Proseminarium

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 proseminarium

1
 
HKL-2-213-KW-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKL-2-214-KW-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKL-2-215-KW-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKL-2-218-KW-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKL-2-219-KW-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 3, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
HKL-2-301-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKL-2-302-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKL-2-303-KW-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-304-KW-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-305-KW-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
HKL-2-306-KW-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-307-KW-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HKL-2-308-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-310-KW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-

Praktyczny projekt semestralny "Przestrzeń kulturalna"

 
HKL-2-323-KW-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HKL-2-324-KW-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-327-KW-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-328-KW-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Przedmioty fakultatywne 4ECTS

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 2 przedmioty po polsku lub jeden po angielsku

4
 
HKL-2-309-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HKL-2-311-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HKL-2-313-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-317-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-320-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-321-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-322-KW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKL-2-325-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-326-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-329-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-330-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Seminarium magisterskie

Zasady wyboru grup/modułów: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HKL-2-312-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-314-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-315-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-316-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-318-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-319-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 4, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
HKL-2-407-KW-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa

 
HKL-2-401-KW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Przedmiot fakultatywny w języku obcym

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot

4
 
HKL-2-408-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
+
HKL-2-413-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Przedmioty fakultatywne 4ECTS

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 2 przedmioty po polsku lub jeden po angielsku

4
 
HKL-2-410-KW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKL-2-415-KW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKL-2-416-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-417-KW-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-418-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-419-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-420-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-423-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-424-KW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Seminarium magisterskie

Zasady wyboru grup/modułów: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HKL-2-405-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-406-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-409-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-411-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKL-2-412-KW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-