Semestr 1, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-2-101-CP-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-102-CP-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-2-103-CP-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-2-104-CP-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIP-2-106-CP-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-2-107-CP-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIP-2-110-CP-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Moduły ogólne

 
GIP-2-108-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduły podstawowe

 
GIP-2-109-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-2-204-CP-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIP-2-205-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIP-2-206-CP-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-207-CP-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIP-2-208-CP-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-209-CP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-210-CP-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-211-CP-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-212-CP-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy specjalistyczny

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIP-2-201-CP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GIP-2-202-CP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GIP-2-203-CP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły ogólne

 
GIP-2-304-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-344-CP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa magisterska

 
GIP-2-301-CP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
GIP-2-302-CP-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

O. PRZEDMIOT OBCOJĘZYCZNY

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu z listy

3
 
GIP-2-310-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-321-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-322-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-323-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-324-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-325-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-327-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-328-CP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-329-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-336-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-