Semestr 1, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-2-103-LM-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIP-2-105-LM-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-2-106-LM-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-2-107-LM-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIP-2-108-LM-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-109-LM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIP-2-110-LM-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Moduły ogólne

 
GIP-2-102-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduły podstawowe

 
GIP-2-101-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-2-201-LM-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-2-202-LM-s 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIP-2-203-LM-s 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIP-2-204-LM-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-205-LM-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-206-LM-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-207-LM-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-209-LM-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-213-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy specjalistyczny

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIP-2-210-LM-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GIP-2-211-LM-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GIP-2-212-LM-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły ogólne

 
GIP-2-301-LM-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-302-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa magisterska

 
GIP-2-303-LM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
GIP-2-304-LM-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

O. PRZEDMIOT OBCOJĘZYCZNY

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu z listy

3
 
GIP-2-308-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-321-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-322-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-323-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-324-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-325-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-326-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-327-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-328-LM-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-329-LM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-