Semestr 1, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 2 stopień

 
ZZIP-2-101-ZJ-s 15 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 45 4
+
ZZIP-2-102-ZJ-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-2-103-ZJ-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 60 5
+
ZZIP-2-104-ZJ-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
ZZIP-2-105-ZJ-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZIP-2-106-ZJ-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZIP-2-107-ZJ-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-2-108-ZJ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 2 stopień

 
ZZIP-2-201-ZJ-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 60 4
+
ZZIP-2-202-ZJ-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 45 4
+
ZZIP-2-203-ZJ-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 45 4
+
ZZIP-2-204-ZJ-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 45 3
-
ZZIP-2-205-ZJ-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 3
-
ZZIP-2-206-ZJ-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 3
-
ZZIP-2-207-ZJ-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-2-208-ZJ-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Jezyk obcy B2+ stacjonarne

2
 
ZZIP-2-209-ZJ-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ZZIP-2-210-ZJ-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ZZIP-2-211-ZJ-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 2 stopień

 
ZZIP-2-303-ZJ-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 2
-
ZZIP-2-304-ZJ-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Moduły obieralne - ZiIP 2 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych z grupy modułów humanistyczno-społecznych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZIP-2-306-ZJ-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Moduły obieralne w j. obcym- ZiIP 2 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZIP-2-301-ZJ-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZIP-2-302-ZJ-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZIP-2-307-ZJ-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZIP-2-308-ZJ-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZIP-2-309-ZJ-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-