Semestr 1, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 2 stopień

 
ZZIP-2-101-ZL-s 15 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 45 4
+
ZZIP-2-102-ZL-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-2-103-ZL-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 60 5
+
ZZIP-2-104-ZL-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
ZZIP-2-105-ZL-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZIP-2-106-ZL-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZIP-2-107-ZL-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-2-108-ZL-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 2 stopień

 
ZZIP-2-201-ZL-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 45 4
+
ZZIP-2-202-ZL-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 45 4
+
ZZIP-2-203-ZL-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ZZIP-2-204-ZL-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZIP-2-205-ZL-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 3
-
ZZIP-2-206-ZL-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-2-207-ZL-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-2-208-ZL-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Jezyk obcy B2+ stacjonarne

2
 
ZZIP-2-209-ZL-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ZZIP-2-214-ZL-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 2 stopień

 
ZZIP-2-301-ZL-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 2
-
ZZIP-2-303-ZL-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Moduły obieralne - ZiIP 2 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych z grupy modułów humanistyczno-społecznych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZIP-2-302-ZL-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Moduły obieralne w j. obcym- ZiIP 2 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZIP-2-306-ZL-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZIP-2-307-ZL-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZIP-2-308-ZL-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZIP-2-309-ZL-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZIP-2-310-ZL-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-