Semestr 1, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-2-101-ZP-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIP-2-103-ZP-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-2-104-ZP-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-2-105-ZP-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-106-ZP-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-2-107-ZP-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIP-2-110-ZP-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Moduły ogólne

 
GIP-2-108-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduły podstawowe

 
GIP-2-109-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe

 
GIP-2-201-ZP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-202-ZP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-203-ZP-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIP-2-206-ZP-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIP-2-207-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-208-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-209-ZP-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-210-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-211-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-213-ZP-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-214-ZP-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Język obcy specjalistyczny

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIP-2-212-ZP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GIP-2-215-ZP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GIP-2-216-ZP-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły ogólne

 
GIP-2-303-ZP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIP-2-304-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa magisterska

 
GIP-2-301-ZP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
GIP-2-302-ZP-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

O. PRZEDMIOT OBCOJĘZYCZNY

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu z listy

3
 
GIP-2-305-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-321-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-322-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-323-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIP-2-324-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-325-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-326-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-327-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-328-ZP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIP-2-329-ZP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-