Semestr 1, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 2 stopień

 
ZZP-2-101-MK-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-2-102-MK-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-2-103-MK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-104-MK-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZP-2-105-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-106-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-110-MK-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Jezyk obcy B2+ stacjonarne

2
 
ZZP-2-107-MK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ZZP-2-108-MK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ZZP-2-109-MK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 2, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 2 stopień

 
ZZP-2-201-MK-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZP-2-202-MK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZP-2-203-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ZZP-2-204-MK-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZP-2-205-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-206-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-207-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-208-MK-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZP-2-209-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduł obieralny (2 semestr zarządzanie_mgr)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 3 ECTS

3
 
ZZP-2-210-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 2 stopień

 
ZZP-2-301-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
ZZP-2-302-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
ZZP-2-303-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-304-MK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZP-2-306-MK-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZP-2-307-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-308-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-2-313-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł obieralny (3 semestr zarządzanie_mgr)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 6 ECTS

6
 
ZZP-2-305-MK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Moduł obieralny
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Semestr 4, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 2 stopień

 
ZZP-2-403-MK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Moduł obieralny (4 semestr zarządzanie_mgr)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 6 ECTS

6
 
ZZP-2-404-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-405-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-406-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-407-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-408-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduły obieralne w j. obcym- Z 2 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZP-2-401-MK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-402-MK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-409-MK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-410-MK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-412-MK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduł obieralny (2 semestr zarządzanie_mgr)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 3 ECTS

3
 
ZZP-2-001-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-002-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-003-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-004-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł obieralny (3 semestr zarządzanie_mgr)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 6 ECTS

6
 
ZZP-2-005-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-006-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-007-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-008-MK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną ( Pawnik Wojciech).
Zarządzanie konfliktem
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-009-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł obieralny (4 semestr zarządzanie_mgr)

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 6 ECTS

6
 
ZZP-2-010-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-011-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-012-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-013-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-2-014-MK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduły obieralne w j. obcym- Z 2 stopień

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZP-2-015-MK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-017-MK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-018-MK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZP-2-019-MK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-