Stacjonarne - Studia I stopnia

Informatyka i Ekonometria

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Zarządzanie

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Stacjonarne - Studia II stopnia

Informatyka i Ekonometria

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Zarządzanie - Marketing

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Zarządzanie - International Management

EN

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Zarządzanie - Zarządzanie finansami

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Zarządzanie - Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie jakością

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie produkcją

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie logistyczne

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Stacjonarne - Studia III stopnia

Inżynieria Produkcji

rozp: Semestr zimowy

Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych

rozp: Semestr zimowy

Nauki o zarządzaniu

rozp: Semestr zimowy

Niestacjonarne - Studia I stopnia

Informatyka i Ekonometria

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Zarządzanie

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Niestacjonarne - Studia II stopnia

Informatyka i Ekonometria

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Zarządzanie - Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Zarządzanie - Marketing

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Zarządzanie - Zarządzanie finansami

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie jakością

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie logistyczne

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie produkcją

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Niestacjonarne - Studia III stopnia

Inżynieria Produkcji

rozp: Semestr zimowy

Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych

rozp: Semestr zimowy

Nauki o zarządzaniu

rozp: Semestr zimowy