Stacjonarne - Studia I stopnia

Ekologiczne Źródła Energii

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Geofizyka

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Geoinformatyka

rozp: Semestr zimowy

Górnictwo i Geologia

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Informatyka Stosowana

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Inżynieria Środowiska

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Ochrona Środowiska

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Turystyka i Rekreacja

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Stacjonarne - Studia II stopnia

Ekologiczne Źródła Energii - Ekologiczne Źródła Energii

rozp: Semestr letni

Geofizyka - Geofizyka stosowana

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Geofizyka - Applied geophysics

EN

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Górnictwo i Geologia - Hydrogeologia i geologia inżynierska

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Górnictwo i Geologia - Kartografia geologiczna

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Górnictwo i Geologia - Mineralogia stosowana z gemmologią

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Górnictwo i Geologia - Economic Geology

EN

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Górnictwo i Geologia - Geologia górnicza

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Górnictwo i Geologia - Geologia naftowa

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Górnictwo i Geologia - Geologia inżynierska i geotechnika

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Górnictwo i Geologia - Geologia i prospekcja złóż

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Informatyka Stosowana - Oprogramowanie i bazy danych w geologii

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Inżynieria Środowiska - Inżynieria mineralna

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Inżynieria Środowiska - Geochemia przemian środowiska

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Inżynieria Środowiska - Odnawialne źródła energii

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Inżynieria Środowiska - Hydrogeologia stosowana i geotechnika

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Inżynieria Środowiska - Gospodarka odpadami

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Ochrona Środowiska - Techniki odnowy środowiska

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Turystyka i Rekreacja - Ekoturystyka

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Turystyka i Rekreacja - Turystyka uzdrowiskowa

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Turystyka i Rekreacja - Geoturystyka

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Stacjonarne - Studia III stopnia

Geofizyka

EN

Język wykładowy

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Geologia

EN

Język wykładowy

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy