Field learning outcome data:
Code:
IFS1P_U09
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych.
Reference to ALO:
  • P6S_UW_P
    wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych; – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów