Field learning outcome data:
Code:
ENR1A_W01
Covered field of study:
Energy Engineering
Learning outcome:
The graduate knows and understands the basic issues of physics and chemistry, the basic principles of thermodynamics, the laws of heat and mass transportation, and the basic laws of fluid mechanics
Reference to ALO:
  • P6S_WG_A
    w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów