Field learning outcome data:
Code:
ENR1A_W02
Covered field of study:
Energy Engineering
Learning outcome:
The graduate knows and understands the fundamentals of machine mechanics and construction, the principles of selection of construction materials and the operation of machinery and power equipment, and knows and understands fundamental issues in electrical engineering, electronics, automation and control
Reference to ALO:
  • P6S_WG_A
    w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów
  • P6S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych