Field learning outcome data:
Code:
ENR1A_K01
Covered field of study:
Energy Engineering
Learning outcome:
The graduate is aware of the need to critically assess their knowledge, acknowledge the importance of knowledge in solving cognitive and practical problems, especially in the field of energy
Reference to ALO:
  • P6S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu