Field learning outcome data:
Code:
TCH1A_W06
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
knows and understands the basics of economics, organization and management of enterprises, including quality management, running a business, technology transfer and knows the general principles of creating and developing forms of individual entrepreneurship
Reference to ALO:
  • P6S_WK_A
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
  • P6S_WK_A_Inz
    podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości