Field learning outcome data:
Code:
ChK2A_K04
Covered field of study:
Chemistry in forensics
Learning outcome:
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z praca zespołową
Reference to ALO:
  • P7S_KO_A
    wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy