Field learning outcome data:
Code:
IFS1P_K06
Covered field of study:
Social Informatics
Learning outcome:
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności
Reference to ALO:
  • P6S_KK_P
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu