Field learning outcome data:
Code:
KLT1A_U14
Covered field of study:
Cultural Studies
Learning outcome:
Samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski tekst z obszaru dyscypliny kulturoznawstwa (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
Reference to ALO:
  • P6S_UK_A
    komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego