Field learning outcome data:
Code:
KLT2A_U17
Covered field of study:
Cultural Studies
Learning outcome:
Prowadząc debatę identyfikuje normatywne i ideologiczne ugruntowanie instytucji społecznych oraz normatywne i ideologiczne uwarunkowania zjawisk społecznych na poziomie zaawansowanym.
Reference to ALO:
  • P7S_UK_A
    komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią