Field learning outcome data:
Code:
KLT2A_U18
Covered field of study:
Cultural Studies
Learning outcome:
Potrafi kierować interdyscyplinarnym zespołem i współpracować z innymi członkami zespołu przyjmując (podejmując) wiodącą rolę.
Reference to ALO:
  • P7S_UO_A
    kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach