Field learning outcome data:
Code:
KLT2A_K02
Covered field of study:
Cultural Studies
Learning outcome:
W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee i wykazuje się przedsiębiorczym myślenieniem i działaniem.
Reference to ALO:
  • P7S_KO_A
    wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy