Field learning outcome data:
Code:
KLT2A_K07
Covered field of study:
Cultural Studies
Learning outcome:
Wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym i samodzielnie inicjuje działania na o charakterze publicznym i społecznym.
Reference to ALO:
  • P7S_KO_A
    wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy