Field learning outcome data:
Code:
SOC1A_K08
Covered field of study:
Sociology
Learning outcome:
Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej.
Reference to ALO:
  • P6S_KO_A
    wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy