Field learning outcome data:
Code:
IMA1A_W02
Covered field of study:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Learning outcome:
knowledge of physics, including oscillating and wave motion, thermodynamics, optics, electricity and magnetisms and solid state physics, including the knowledge necessary for understanding basic physical phenomena occurring in mechatronic systems and components and their surroundings
Reference to ALO:
  • P6S_WG_A
    w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów