Field learning outcome data:
Code:
KWP2A_K03
Covered field of study:
Computer aided engineering processes
Learning outcome:
Rozumie potrzebę stałej obserwacji ekonomiczno-prawnego otoczenia indywidualnej przedsiębiorczości i świadczenia usług związanych z działalności a w obszarze metalurgii i odlewnictwa, Jest przygotowany do działań kreatywnych, przedsiębiorczych i zespołowych.
Reference to ALO:
  • P7S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
  • P7S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu, - podtrzymywania etosu zawodu, - przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad