Field learning outcome data:
Code:
TCH1A_U07
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi pracować samodzielnie i w zespole
Reference to ALO:
  • P6S_UO_A
    planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)