Field learning outcome data:
Code:
CHB1A_U08
Covered field of study:
Chemistry of Building Materials
Learning outcome:
potrafi modyfikować istniejące i projektować nowe materiały budowlane pod katem wybranych właściwości
Reference to ALO:
  • P6S_UW_A_Inz_02
    projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów