Field learning outcome data:
Code:
IMT1A_U06
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma umiejętność samokształcenia się
Reference to ALO:
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie