Field learning outcome data:
Code:
GGO1A_U04
Covered field of study:
Geoengineering and  borehole mining
Learning outcome:
(potrafi) samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w celu podnoszenia poziomu wiedzy, własnych kwalifikacji i kompetencji zawodowych z zakresu wiertnictwa i geoinżynierii, gazownictwa ziemnego i eksploatacji otworowej złóż
Reference to ALO:
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie