Field learning outcome data:
Code:
IMN1A_U07
Covered field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Learning outcome:
Posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizowania i podnoszenia własnych kwalifikacji
Reference to ALO:
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie