Field learning outcome data:
Code:
IMN1A_U09
Covered field of study:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Learning outcome:
Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Reference to ALO:
  • P6S_UK_A
    komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego