Field learning outcome data:
Code:
IMA1A_W16
Covered field of study:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Learning outcome:
elementary knowledge of the protection of intellectual property and patent laws
Reference to ALO:
  • P6S_WK_A
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości